نوشتن و کامپایل کدهای c در اوبونتو به زبان ساده

مباحث مربوط به زبان های برنامه نویسی در لینوکس

Re: نوشتن و کامپایل کدهای c در اوبونتو به زبان ساده

نوشتهاز waynerady » شنبه مرداد 22, 01 5:27 pm

waynerady

 
نوشته: 126998
پیوستن: پنج شنبه مرداد 21, 00 7:42 am
Given: 0 thanks
Received: 0 thanks

Re: نوشتن و کامپایل کدهای c در اوبونتو به زبان ساده

نوشتهاز waynerady » شنبه مرداد 22, 01 5:28 pm

waynerady

 
نوشته: 126998
پیوستن: پنج شنبه مرداد 21, 00 7:42 am
Given: 0 thanks
Received: 0 thanks

Re: نوشتن و کامپایل کدهای c در اوبونتو به زبان ساده

نوشتهاز waynerady » شنبه مرداد 22, 01 5:29 pm

waynerady

 
نوشته: 126998
پیوستن: پنج شنبه مرداد 21, 00 7:42 am
Given: 0 thanks
Received: 0 thanks

Re: نوشتن و کامپایل کدهای c در اوبونتو به زبان ساده

نوشتهاز waynerady » شنبه مرداد 22, 01 5:30 pm

waynerady

 
نوشته: 126998
پیوستن: پنج شنبه مرداد 21, 00 7:42 am
Given: 0 thanks
Received: 0 thanks

Re: نوشتن و کامپایل کدهای c در اوبونتو به زبان ساده

نوشتهاز waynerady » شنبه مرداد 22, 01 5:32 pm

waynerady

 
نوشته: 126998
پیوستن: پنج شنبه مرداد 21, 00 7:42 am
Given: 0 thanks
Received: 0 thanks

Re: نوشتن و کامپایل کدهای c در اوبونتو به زبان ساده

نوشتهاز waynerady » شنبه مرداد 22, 01 5:33 pm

waynerady

 
نوشته: 126998
پیوستن: پنج شنبه مرداد 21, 00 7:42 am
Given: 0 thanks
Received: 0 thanks

Re: نوشتن و کامپایل کدهای c در اوبونتو به زبان ساده

نوشتهاز waynerady » شنبه مرداد 22, 01 5:34 pm

waynerady

 
نوشته: 126998
پیوستن: پنج شنبه مرداد 21, 00 7:42 am
Given: 0 thanks
Received: 0 thanks

Re: نوشتن و کامپایل کدهای c در اوبونتو به زبان ساده

نوشتهاز waynerady » شنبه مرداد 22, 01 11:07 pm

waynerady

 
نوشته: 126998
پیوستن: پنج شنبه مرداد 21, 00 7:42 am
Given: 0 thanks
Received: 0 thanks

Re: نوشتن و کامپایل کدهای c در اوبونتو به زبان ساده

نوشتهاز waynerady » شنبه مرداد 22, 01 11:09 pm

waynerady

 
نوشته: 126998
پیوستن: پنج شنبه مرداد 21, 00 7:42 am
Given: 0 thanks
Received: 0 thanks

Re: نوشتن و کامپایل کدهای c در اوبونتو به زبان ساده

نوشتهاز waynerady » شنبه مرداد 22, 01 11:10 pm

waynerady

 
نوشته: 126998
پیوستن: پنج شنبه مرداد 21, 00 7:42 am
Given: 0 thanks
Received: 0 thanks

پیشپس

برگشت به برنامه نویسی

اکنون هست

;کسانی که اکنون در این تالار هستند: کاربری نام ننوشته است کاربر و 1 میهمان

cron